4H Lõikuspidu ja „ tõllasõit“

14.oktoobril on 4H sünnipäev, mida nimetatakse Lõikuspeoks. Seda
tähistati aastaid Estonia teatrit külastades, aga viimastelaastatel toimub see erinevates kohtades üle vabariigi. Sel aastal kogunesid4H liikmed kõikjalt Eestist Pärnusse, Pernova
Loodusmajja. Sinna sõitsime noortekeskuse 4H klubi Sindila 16 liikmega
. Seekord läksime pidulikult nelja „tõllaga“ – juhendaja Helle Vent,
noorsootöötaja Maili Isand , noored Kerda Saagim ja Andro Seppi oma
autodega. Autode rivi noortekeskuse ees rõhutas päeva tähtsust ja aitas
kaasa õige meeleolu loomisele.
Juba uksel jaotati kõik saabunud 274 liiget kümnetesse erinevatesse
töötubadesse. Eraldusmärgiks oli erineva värvi ja materjaliga pael käel.
Ürituse avas Pärnumaa 4H koor 4H lauluga, mida kõik kaasa laulsid.
Järgnesid tervitussõnad 4H peakontori töötajatelt ja siis jätkati töötubades.
Nagu ütleb 4H motogi, et õpime tegutsedes. Kahjuks ei võimaldanud suur
osalejate arv kõiki töötubasid külastada, aga palju huvitavaid teadmisi ja
oskusi saadi sellele vaatamata. Kõige õnnetumad oli need, kes ei jõudnud
planetaariumisse.
Pärast „meistrikursusi“ esinesid Pärnumaa noored üllatustantsuga.
Seejärel tunnustati aasta parimaid, kuhu sel aastal meie klubi liikmeid ei
jõudnud. Meeldetuletuseks, et kahel eelneval aastal olime auhindade
saajate hulgas.
Nagu iga pidu, lõppes seegi söögi ja joogiga ühises lauas. Leiti uusi
tuttavaid ja kohtuti sõpradega teistest piirkondadest.
Ees ootab 4H kampaania „Heategu kodukohas“, mis on pühendatud Eesti
100 juubeliaastale. .

Helle Vent , Sindila juhendaja

Posted in 4H