Noorsootöö seadus

Noorsootööd ja selle korraldust reguleerib noorsootöö seadus.

 

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 

* Noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos nendega, kaasates neid otsuste tegemisse;

* Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;

* Noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;

* Noorsootöö toetab noorte omaalgatust;

* Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõtetest.