Eesti –Tšehhi – Belgia noored Tšehhis

31.märtsist 10.aprillini toimub programmi Youth in Action  Euroopa Noored raames õpilasvahetus Tšehhis, Melniki linnas. Osalevad  14.-18.aastased noored kolmest riigist – Eestist, Belgiast ja Tšehhist.. Eestist on osalejad kokku kümme – Tallinna, Tartu,  Paikuse ja  Sindi noortekeskustest. .

Teemaks on „PERCEIVE AND CREATE“ ja eesmärgiks  õpetada noori paremini tajuma ümbritsevat maailma enda ümber ning  saadud informatsiooni loominguliselt jagama. Töötubades õpitakse tundma erinevaid kultuure, ühiskondi ja inimesi ning  leitakse  väljundid kunstis, muusikas, näitlemises, fotograafias jne.

Projekti käigus valmistutakse interaktiivseks näituseks-esitluseks ajaloolises Melniki kindlustorni galeriis.

Töötatakse läbi Belgia noorte poolt kogutud materjal Oostene linna kohta. Viimastel päevadel tutvutakse põhjalikult kohalike traditsioonide ja ümbruskonnaga. Tähistatakse koos lihavõttepühi.

Youth in Action programm katab 100% kuludest Tšehhis ja 70% transpordikuludest. Osalustasu on 20€.

Sindi Avatud Noortekeskusest osalevad projektis Mihkel Šorin ja Gregor Agafonov.

 

Helle Vent

Sindi ANK juhataja