Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule

Osaleme projektis: „Pärnumaa noored hakkajad kogukonna toel tööturule“, milles on 40 noort vanuses 16-24 eluaastat. Septembris 2011 olid noored ja mentorid 3-päevases aktiivlaagris Lepaninal. Noored osalevad valitud koolitusel, olid tööpraktikal ka noortekeskuses. Kogu projekti vältel töötavad tööklubid, kus võimalus koostada oma CV, harjutada tööintervjuud, kohtuda ettevõtetega, külastada Töötukassat, Kutseõppeasutust jne.

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond, kaasrahastus tuleb Pärnumaa omavalitsustelt. Noortele makstakse stipendiumi stipendiumi nii seltsitöös osalemise, kui koolitustel ja tööpraktikal oldud päevade eest. Lisaks kaetakse kõik laagri, nõustamise ja sõidukulud.

Projekti mentoriks on noortekekuses Helle Vent.